Press från Lantmännen och Scan

Via Newsdesk.se kan vi visa pressmeddelanden och events från Scan & Lantmännen. Har ni nytta av denna information? Maila eller kommentera!

[inlinefeed rss_feed_url=”http://newsdesk.se/rss/source/844/pressrelease” displaydescriptions=true truncatetitle=false newwindow=true display=5]
[inlinefeed rss_feed_url=”http://newsdesk.se/rss/source/733/pressrelease” displaydescriptions=true truncatetitle=false newwindow=true display=5]